Persoonlijke afvalwijzer

Klik hier voor alle algemene informatie over de afvalkalender.

Klik hier voor de wijkgebonden inzameling van het oud papier en karton.

Klik hier voor uw persoonlijke afvalwijzer

Grof tuinafval vooraf melden
U dient uw grof tuinafval minimaal 3 werkdagen voor de geplande inzameldag aan te melden via de helpdesk van ICOMES, 0800-0201043