Persoonlijke afvalwijzer

Klik hier voor de wijkgebonden inzameling van het oud papier en karton.

Klik hier voor uw persoonlijke afvalwijzer

Grof tuinafval vooraf melden
U dient uw grof tuinafval minimaal 3 werkdagen voor de geplande inzameldag aan te melden via de helpdesk van ICOMES, 0800-0201043