Corona: tijdelijke stop papierinzameling per 24 maart

Gisteren heeft het kabinet nieuwe en strengere maatregelen aangekondigd tegen de uitbreiding van het Coronavirus.

Naar aanleiding van de strengere maatregelen, ter bescherming van de vrijwilligers en inwoners stopt de maandelijkse papierinzameling met vrijwilligers

vanaf 24 maart tot 1 juni 2020. U kunt de ondergrondse containers gebruiken voor de papierinzameling of het papier bewaren.

De gemeente volgt de ontwikkelingen van het Coronavirus en mocht de situatie veranderen dan wordt de inzameling opnieuw bezien.