Medische regeling afvalstoffen 2020

Als u in 2020 door een medisch handicap of een chronische ziekte (bijvoorbeeld incontinentiemateriaal of een stoma)  meer restafval aanbiedt dan komt u mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.

Wat moet u doen?

Via de website van de BsGW kunt u vanaf januari 2020 het hiervoor benodigde formulier downloaden, invullen en inleveren. Of neem telefonisch contact op via 088-8420420. De BsGW beoordeelt of u in aanmerking komt voor de financiële reductie. Als dit het geval is wordt dit verrekend met uw afvalstoffenheffing in 2021.

Hoeveel kunt u besparen!

De vergoeding bedraagt maximaal € 60 per jaar per huishouden.

Stel u gebruikt een 240 liter restafvalcontainer met een ledigingstarief van € 9, dan kunt u deze container ongeveer 7 maal gratis aanbieden.

Als u een 40 liter restafvalcontainer gebruikt met een ledigingstarief van € 1,50, dan kunt u deze container 40 maal gratis aanbieden.

Als u gebruikt maakt van een ondergrondse container van 60 liter met een tarief van € 2,25, dan kunt u het restafval ongeveer 26 maal gratis aanbieden.

 

Afvalstoffenheffing 2020

In 2020 betaalt u alleen het vastrecht. Voor meerpersoonshuishoudens is dit €155,-  en voor éénpersoonshuishoudens € 101,-. In 2021 betaalt u naast het vastrecht van 2021 ook het variabele bedrag van 2020. Dat variabele bedrag bestaat uit het aantal keren dat u de restafvalcontainer (240 liter = € 9 of 40 liter = € 1,50) aan de straat zet. Woont u in een appartementencomplex of heeft u geen restafvalcontainer? Dan bestaat het variabele bedrag uit het aantal keren dat u uw afval heeft gestort in een ondergrondse restafvalcontainer. Een storting in de ondergrondse restafval (60 liter) kost € 2,25. De aanbiedingen restafval worden dus in 2020 wel al geregistreerd.