INZAMELING KUNSTSTOF VERPAKKINGSMATERIAAL

KUNSTSTOF  INZAMELING

Kunststof verpakkingsafval wordt eens per vier weken huis-aan-huis ingezameld.

Deze inzamelroutes starten om 7.00 uur.

Wij willen u daarom ook vragen om het kunststof verpakkingsmateriaal voor 7.00 uur aan te bieden.