Inzameling kunststof verpakkingsafval

Kunststof verpakkingsafval (kff) wordt eens per vier weken huis-aan-huis ingezameld.

De laatste tijd merken we dat er materialen worden aangeboden die  niet in de zakken thuis horen, o.a. tempex.

Om vervuiling van het kunststof verpakkingsafval te voorkomen worden deze zakken met een verkeerde inhoud niet meegenomen.

Tempex kunt u aanbieden in de restafvalcontainer of naar  een milieupark brengen.