GFT-afval scheiden

Het groente-, fruit,- en tuinafval (GFT) wordt vanaf de zomer van 2020 (van april tot en met september) wekelijks opgehaald. In de wintermaanden blijft de ophaalfrequentie hetzelfde (eenmaal per twee weken). Het ophalen van het GFT-afval is in de vaste afvalstoffenheffing inbegrepen. Hiervoor hoef je dus niets extra te betalen. Daarom maakt het (in tegen stelling tot het restafval) ook niet uit of je de groene bak vol of halfvol aan de straat zet.