De komst van de PMD zak

Nieuw in dit afvalsysteem is de komst van de PMD-zak. Hierin verzamel je plastic, metaal (blik) en drankkartons allemaal in één zak. Dat is gemakkelijk met het scheiden van afval. Deze zakken raken hierdoor wel sneller vol. Daarom heeft de gemeente de ophaalfrequentie verdubbeld: van 1 x per maand naar 1 x per 14 dagen.