Inzamelen kunststof

Inzameling kunststof.

Zakken met kunststofafval worden iedere vier weken op een vaste dag ingezameld. U kunt de voor u bekende heroes zakken blijven gebruiken. De specifieke inzameldagen voor uw adres vindt u op de afvalkalender die u in december heeft ontvangen. Of kijk in uw persoonlijke afvalwijzer elders op deze website.

Locaties om uw zakken gratis af te halen:
http://www.plasticheroes.nl/gemeente/echt-susteren