De containers

Ander type container

De nieuwe 240 liter afvalcontainers en 40 liter afvalemmers die in de gemeenten Echt-Susteren worden gedistribueerd zijn van het type “Diamond” of “DU”. In plaats van een smalle opnamerand hebben deze containers nu een schort aan de voorzijde. Deze schort loopt aan de binnenzijde taps toe en heeft dan uiteindelijk de vorm van een driehoek. In deze schort zit tevens de herkenningschip verwerkt. De inzamelvoertuigen zijn uitgerust met twee driehoekige opname systemen waarbij in de punt van de driehoek de antenne zit om de chip te lezen.

afb; 240 liter container.                                  afb; 40 liter emmer

Geluiddemping

De diamond containers zijn standaard voorzien van een geluiddempend deksel. Bij het openen slaat de deksel niet meer tegen de romp zodat de grootste geluidsveroorzaker van de container definitief tot het verleden behoort.

afb; deksel scharnier

 

Herkenningschips

In iedere container zit een herkenningschip. Deze chip is gekoppeld aan het soort afval en aan een adres. De sticker die aan de zijkant van de container is geplakt geeft dezelfde informatie. De chip wordt tijdens het ledigen van de container gelezen. Middels een container management systeem kan de gemeente over waardevolle managementinformatie beschikken zoals rapportages over aanbiedpercentages, gemiddeld afvalaanbod, optimalisatie van de dagelijks te rijden inzamelroutes, etc.

afb; chips                                  afb; constructie chip