De combinatie

‘ICOMES’ staat voor Inzamel COMbinatie Echt-Susteren. De bedrijven binnen deze combinatie hebben elk een uitgebreide staat van dienst en de gecombineerde expertise van deze twee partijen garandeert een optimale invulling van de opdracht die men van de opdrachtgever gemeente Echt-Susteren heeft meegekregen inzake het inzamelen van het huishoudelijk afval en de daaraan gerelateerde dienstverlening. Uitgangspunt van ‘ICOMES’ is het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening – binnen alle aan de uitvoering hiervan gerelateerde aspecten – voor zowel de inwoners binnen het werkgebied, als de opdrachtgevende gemeente. Het is voor het in Echt gevestigde bedrijf Baetsen natuurlijk een prestigieuze aangelegenheid om met inzet van lokale werknemers de gemeente Echt-Susteren optimaal te kunnen ontzorgen binnen het kader van de geregistreerde inzameling van het afval.

Verder verzorgt Baetsen op dit moment reeds, tot volle tevredenheid van meerdere opdrachtgevers, de inzameling van diverse bedrijfsafvalstromen binnen de  gemeente. Natuurlijk vormt de continuering van deze dienstverlening, ook binnen de inzameling van de diverse huishoudelijke afvalstromen, een speerpunt binnen de doelstellingen van de combinatie ‘ICOMES’. Aanvullend heeft DVL Milieuservice BV een zeer uitgebreide ervaring met containermanagement en het totale beheer van boven- en ondergrondse containerparken. DVL Milieuservice levert en plaatst alle nieuwe afvalcontainers en afvalemmers ten behoeve van het alternerende inzamelsysteem, dat op 5 november 2012 van start gaat. Ook neemt DVL Milieuservice de opdrachtgever alle werkzaamheden rond het onderhoud en het operationele- en administratieve beheer van de inzamelmiddelen en identificatiesystemen uit handen. Dit gebeurt zonder dat de opdrachtgevende gemeenten de controle over- en het inzicht in het geheel aan leveringen en diensten kunnen- of zullen verliezen. DVL Milieuservice verzorgt binnen de combinatie het klantencontactcentrum waar de burgers met de diverse vragen terecht kunnen. Ook de jaarlijks uit te reiken afvalwijzer is bij ons in goede handen. Wekelijks zijn we in gemeente Echt-Susteren aanwezig om, waar nodig, afvalcontainers te vervangen of te repareren.