Home

ICOMES is een samenwerkingsverband van twee toonaangevende, dienstverlenende bedrijven binnen de afvalbranche. Speciaal voor gemeente Echt-Susteren werd deze combinatie aangegaan teneinde alle expertise in huis te hebben om zowel de levering en het beheer van inzamelmiddelen als de dienstverlening naar de burgers en de inzameling, registratie en verwerking van het afval op een duurzame manier te kunnen realiseren. Voor de inwoners van gemeente Echt-Susteren en voor de opdrachtgever vormt de combinatie ICOMES één aanspreekpunt voor alle afvalgerelateerde zaken. Uitgangspunt hierbij is ‘Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor zowel de inwoners binnen de deelnemende gemeente als de opdrachtgevende gemeente zelf’.

Visie

ICOMES ziet zichzelf als een innovatieve en gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van afvalinzameling en -verwerking, recycling, infra (ondergrondse containers), en container- & afvalmanagement. Tot de klantenkring behoren naast gemeenten en overheids gedomineerde reinigingsdiensten ook particulieren, MKB en industriële bedrijven. ICOMES wil anno 2021 bouwen aan een duurzame toekomst waarin naast ondernemen met innovatie, de mens centraal staat.