Home

Voorkom verklemmen of vastvriezen van afval

  • Leg een eierdoos of krantenpapier onder in de container.
  • Zet de containers pas ’s morgens aan de straat.
  • Plaats de container uit de wind, bijvoorbeeld in een schuurtje of garage.
  • Stamp het afval niet aan.
  • Laat nat GFT afval zoveel mogelijk uitlekken voor u het in de container werpt.
  • Gooi in de tijd van (nacht)vorst zo min mogelijk blad- en tuinafval in de container
  • Maak het afval op de inzameldag los van de wand van de container (doe dit voorzichtig, want de container is vanwege de kou kwetsbaarder dan anders).
  • Gebruik geen zout om bevriezing van GFT afval tegen te gaan, want grote hoeveelheden zout verontreinigen het GFT afval.
  • Staat de container buiten. Plaats deze bij vorst zo dan dicht mogelijk bij de woning

 

ICOMES is een samenwerkingsverband van twee toonaangevende, dienstverlenende bedrijven binnen de afvalbranche. Speciaal voor gemeente Echt-Susteren werd deze combinatie aangegaan teneinde alle expertise in huis te hebben om zowel de levering en het beheer van inzamelmiddelen als de dienstverlening naar de burgers en de inzameling, registratie en verwerking van het afval op een duurzame manier te kunnen realiseren. Voor de inwoners van gemeente Echt-Susteren en voor de opdrachtgever vormt de combinatie ICOMES één aanspreekpunt voor alle afvalgerelateerde zaken. Uitgangspunt hierbij is ‘Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor zowel de inwoners binnen de deelnemende gemeente als de opdrachtgevende gemeente zelf’.

Visie

ICOMES ziet zichzelf als een innovatieve en gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van afvalinzameling en -verwerking, recycling, infra (ondergrondse containers), en container- & afvalmanagement. Tot de klantenkring behoren naast gemeenten en overheids gedomineerde reinigingsdiensten ook particulieren, MKB en industriële bedrijven. ICOMES wil anno 2021 bouwen aan een duurzame toekomst waarin naast ondernemen met innovatie, de mens centraal staat.